B4Experience

Condicions d’ús

Aquestes condicions de contractació regeixen la relació entre Off Trail SL. i els usuaris de la seva web que es proporcionen a través del lloc www.b4experience.com

Off Trail SL aposta per la transparència i claredat en les transaccions comercials que es realitzin en aquesta web, garantint un espai compromès amb els drets d’usuaris i clients, per això et recomanem que abans de visualitzar o contractar qualsevol dels serveis posats a la teva disposició en aquest web, llegeixis les presents condicions i els termes que s’apliquen als serveis que ofereix B4

Aquests termes defineixen les condicions comercials que regeixen la relació entre els usuaris i Off Trail SL i seran vinculants des del moment en què es faci qualsevol transacció econòmica en aquesta web.

Identificador del venedor

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’oferim la informació següent:

Denominació social: Off Trail SL,

Nom comercial: B4experience

CIF/NIF: B05408703

Correu electrònic: info@b4experience.com

Domicili sociall: Carrer Gaudí nº 2, 1-3; 08329 Teià (Barcelona)

La seva activitat social és: Formació, viatges, informació i entreteniment al món Outdoor

Advertiments menors

Aquest web no recopila deliberadament informació personal de nens menors de 14 anys.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment dels legítims tutors legals.

Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

Acceptació i prova d’acceptació

Com a condició per fer qualsevol comanda, l’usuari ha de contactar amb www.b4experience.com i proporcionar informació corresponent requerida per a l’adquisició dels serveis disponibles en aquesta web. La informació per fer la comanda que proporcioneu ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. No fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte ambwww.b4experience.com

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de client de www.b4experience.com

Validació de compra

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Tret de prova en contra, les dades registrades per www.b4experience.com constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre www.b4experience.com i els seus clients.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, B4experience us remetrà per e-mail una confirmació de comanda. Si no esteu d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació, podreu sol·licitar-ne la modificació o l’anul·lació del contracte.

Descripció del servei

B4experience a través de la seva pàgina web www.b4experience.com ofereix els següents serveis relacionats amb el món Outdoor:

 • Cursos de formació en línia
 • Cursos de formació Presencials
 • Plataforma de cinema a Streaming
 • Viatges
 • Bloc de continguts Outdoor
 • Informació i productes addicionals

Idiomes

L’idioma dels serveis oferts dins de www.b4experience.com està explícitament especificat a cada servei.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS I ASSUMPCIÓ DE RISCOS

B4Experience ofereix cursos en línia, presencials i viatges actius de diferents esports i activitats Outdoor, així com informació relacionada amb aquestes activitats a través de la nostra plataforma web www.b4experience.com i altres canals.

La pràctica de qualsevol activitat a la natura comporta en si mateix un risc per a qui el realitza, considerant-se la major part d’aquestes activitats com a esports d’alt risc. Cadascú ha de conèixer i aplicar els seus límits i ser conscient que independentment de la formació tècnica i el nivell físic de què disposi, la pràctica d’aquestes pot comportar accidents o fins i tot la mort.

B4Experience ofereix curs en línia impartits per esportistes i instructors reconeguts perquè puguis obtenir els coneixements teòrics imprescindibles per realitzar aquestes activitats amb seguretat. B4Experience no és responsable del temari impartit per cada professor. La formació que s’imparteix en aquests cursos no implica la no-existència d’altres tècniques complementàries o anàlogues que també puguin realitzar els usuaris o altres instructors. L’objectiu dels cursos és que l’usuari obtingui uns coneixements tècnics mínims que puguin anar ampliant i validant amb cursos presencials i la pràctica continuada d’aquestes activitats.

Obtenir aquests coneixements és un mínim imprescindible per poder fer aquestes activitats, però no n’hi ha prou. És imprescindible que validis i ampliïs aquesta formació en un curs presencial impartit per un guia/instructor titulat i homologat en cada especialitat ja sigui amb el model de formació presencial de B4Experience o amb qualsevol altre instructor homologat abans de sortir només a practicar aquestes activitats a la natura.

B4Experience, quant a empresa de formació, no es pot responsabilitzar que hagis adquirit els coneixements suficients o que en algun moment deixis d’aplicar-ho de manera correcta i segura.

Les activitats presencials i els viatges oferts per B4Experience es realitzen en terrenys i activitats que poden implicar intrínsecament riscos per als que les realitzen i així se’ls informa als clients que les contractin.

Si consideres que no estàs preparat per desenvolupar una activitat per tu sol, et recomanem que contractis un guia o instructor que et pugui acompanyar a realitzar aquesta activitat ia seo amb els viatges i activitats organitzades des de B4Experience o amb qualsevol altre professional acreditat.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTINGUT DIGITAL

Format

Els continguts oferts als productes digitals B4Experience podran ser en format text, vídeos i continguts descarregables, depenent del producte.

Preus i impostos

Els preus de l’accés a la plataforma B4Experience estan sempre disponibles a través de www.b4experience.com a la fitxa informativa de cada producte.

B4Experience es reserva el dret d’actualitzar-los a la mateixa pàgina web, per això recomanem que s’actualitzi la pàgina abans de contractar qualsevol servei.

Atenent al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora del dit impost i la Directiva Europea 2008/8/CE, l’operació pot resultar exempta o no subjecta a aquest en funció del país de residència del comprador i de la condició en què actua aquest (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte al que figura exposat a la pàgina web.

El preu dels cursos i infoproductes venuts per www.b4experience.com a l’IVA espanyol. Tot i això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d’IVA que s’apliqui a la comanda. Per a les comandes destinades a altres països de la Unió Europea, l’IVA espanyol serà deduït i s’aplicarà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la comanda i reflectirà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació dels productes.

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de www.b4experience.com. Els serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

Formes de pagament acceptades

Per a la contractació de contingut digital a través del lloc www.b4experience.com només s’admetrà el pagament:

 • Targeta de crèdit (stripe)

Procés de contractació dels productes digitals

La plataforma dadquisició dels productes digitals serà B4Experience. Per iniciar el procés de contractació de productes digitals a www.b4experience.com heu d’accedir a la zona de venda i donar-vos d’alta des del botó alta.

Hauràs d’emplenar la informació que se’t sol·licita per poder adquirir el producte que hagis seleccionat.

Sabràs quan hagis formalitzat l’alta quan hagis rebut un correu amb la confirmació de la compra.

Un cop finalitzat el procés de contractació i l’acceptació per part de www.b4experience.com, es procedirà a enviar automàticament les claus d’usuari del producte, que es realitzarà mitjançant correu electrònic.

Com a usuari, reconeixes que els números d’identificació i les contrasenyes que et siguin assignades per a l’accés a aquests cursos són personals i intransferibles, sent l’únic responsable de les conseqüències que puguin derivar-se del mal ús, divulgació o pèrdua dels mateixos.

En cas d‟incompliment d‟aquesta prohibició, el client serà l‟únic responsable dels actes realitzats per la persona física o jurídica que utilitzi de forma no autoritzada l‟identificador de l‟usuari.

Un cop realitzat el pagament o pagaments corresponents als productes contractats, B4experience com a responsable del domini www.b4experience.com concedeix a l’usuari una llicència limitada, no exclusiva, revocable i intransferible per a l’accés en línia (mitjançant navegador web) a la plataforma i als productes adquirits i disponibles.

Desenvolupament del contingut digital

Un cop donat d’alta a l’àrea de productes digitals, tindràs accés a tot el material inclòs a cadascun, ja siguin textos, vídeos, descarregables, programari, etc.

B4experience també es reserva el dret a denegar l’accés als productes digitals contractats a aquells participants que mostrin un comportament que afecti el funcionament normal de la plataforma o realitzin activitats que infringeixin el seu codi de conducta, com ara:

 • La difusió, sense lautorització oportuna, dels materials facilitats en la realització dels productes digitals.
 • L’ús del nom d’usuari i clau d’accés personal i intransferible per més d’una persona alhora, causant frau clar a l’empresa.
 • Realitzar activitats que violin els drets de propietat intel·lectual de B4Experience.
 • Manca de respecte a l’autoritat del professor.
 • Utilització del contingut per a una finalitat diferent de la prevista.

Drets del comprador: Devolucions i desistiment

El desistiment és la facultat d’un consumidor d’un bé per tornar-lo dins d’un termini legal, sense haver d’al·legar ni donar cap explicació ni patir una penalització.

Com a client, podràs disposar d’un termini de 14 dies naturals de desistiment de la teva compra des de la data de contractació comunicant a B4Experience dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el desig d’exercir el dret de desistiment.

Desistiment

El termini de desistiment en productes de contingut digital quedarà suspès en el moment que s’utilitzen les claus per accedir al contingut digital.

Als productes digitals el client podrà exercitar el seu dret de desistiment en 14 dies naturals des de la contractació del servei, excepte en el supòsit que hagi utilitzat les claus d’accés a continguts dels cursos. La descàrrega del contingut digital d’acord amb el que estableix el 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Aquest dret es podrà exercir a través del contacte amb el nostre departament d’Atenció al client: al correu: info@b4experience.com

El client disposarà dun termini de 14 dies des de la signatura del present per desistir de la seva contractació.

L’usuari podrà realitzar reclamacions, devolucions o desistiments remetent un correu electrònic info@b4experience.com indicant-ne el nom i els cognoms, el producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

Confidencialitat

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució de les condicions contractuals que regulen les relacions entre B4Experience i el Client. No s’entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les parts, aquella que es converteixi en pública pel mateix motiu o aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial d’autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no estigui sota l’obligació de cap confidencialitat. Ambdues parts s’obliguen a complir el deure de confidencialitat ia mantenir-lo per un període mínim de dos (2) anys després de finalitzar les condicions contractuals esmentades que regulen les relacions de B4Experience i el Client.

Tota informació rebuda per part del client ja siguin imatges, textos, dades d’accés com a usuaris i contrasenyes, hosting o altres, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers a no ser que comptem amb el seu consentiment i sempre per a la mateixa finalitat en què han estat obtingudes les dades.

Exclusió Responsabilitat

www.b4experience.com no garantirà que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, així com tampoc de la pèrdua de dades que estiguin allotjades als seus servidors, interrupció d’activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades al Client, com a conseqüència de:

 1. Causes alienes al control de www.b4experience.com i causes fortuïtes i/o de causa major.
 2. Avaries causades per usos incorrectes per part del Client, especialment les derivades de la contractació d’un servei inadequat per al tipus d’activitat i ús realitzat pel Client i/o per tercers a través de la pàgina web.
 3. Parades programades i/o alteracions en el contingut realitzades de mutu acord entre les parts per al manteniment o la realització d’actuacions excepcionals prèviament pactades.
 4. Virus, atacs informàtics i/o altres actuacions de tercers que ocasionin la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis.
 5. Incorrecte o deficient funcionament dInternet.
 6. Altres circumstàncies imprevisibles.

D’aquesta manera, el Client accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a B4Experience qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles errors, errors i ús del servei contractat.

B4Experience no serà responsable en cap cas pels errors o els danys produïts per l’ús ineficient i de mala fe del servei per part del Client. Tampoc serà responsable B4Experience de les conseqüències majors o menors per la manca de comunicació entre B4Experience i el Client quan sigui imputable al no funcionament del correu electrònic facilitat o falsedat de les dades proporcionades pel Client al registre d’usuari de B4Experience.

Causes de dissolució del contracte

La dissolució del contracte de serveis pot passar en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a les condicions de permanència amb www.b4experience.com si no estàs satisfet amb el nostre servei.

www.b4experience.com pot acabar o suspendre qualsevol i tots els Serveis contractats amb www.b4experience.com immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no compleixis les condicions aquí exposades.

A la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els serveis cessarà immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada per www.offtrailacademy.com
 • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes al contracte.

La dissolució implica la pèrdua dels drets sobre el servei contractat.

Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, t’informo que, mitjançant l’acceptació d’aquests termes de contractació i la meva Política de Privadesa, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, siguin tractades per.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de les presents condicions de contractació. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu el cessament del servei. Les dades no se cediran a tercers, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre B4Experience tracta dades personals que et concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • És a dir, si estic tractant les teves dades o no.
 • A accedir a les vostres dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o si em retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, cas en què només les conservaré d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les teves dades, que et seran facilitades en un format estructurat, dús comú o lectura mecànica. Només és vàlid en determinats supòsits.
 • A presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creus que no t’he atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.

Podràs exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant: info@b4experience.com

Tota informació rebuda per part del client ja siguin imatges, correus, textos, dades d’accés com a usuaris i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

No s’entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les parts, aquella que es converteixi en pública pel mateix motiu o aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial d’autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no estigui sota l’obligació de cap confidencialitat. Totes dues parts s’obliguen a complir el deure de confidencialitat de manera indefinida.

Propietat intel·lectual i prohibicions

Els continguts disponibles a cadascun dels cursos comercialitzats en aquesta web i constitueixen una obra de propietat intel·lectual els drets dels quals corresponen a l’autor de la formació B4Experience, i es troben protegits per les lleis i convenis internacionals.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant als cursos com als seus continguts, sense l’exprés i el consentiment previ i per escrit de l’autor.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les formacions sense permís previ i per escrit de l’Autor.

En concret, però sense caràcter excloent, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per l’Autor, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra índex, posin a disposició dels Usuaris a través dels cursos o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Normativa Europea de Consum

La Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes al comerç “online” emparada en la darrera llei del consumidor. En aquest sentit, com a responsables d’una plataforma de venda en línia, tenim el deure d’informar els nostres usuaris sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, l’usuari ha d’utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

Jurisdicció i lleis aplicables

B4Experience i L’USUARI, es regiran per dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina Web, per la legislació espanyola, i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE VIATGES I ACTIVITATS PRESENCIALS

En Barcelona, a _______ de _____

REUNITS

D’una banda, XXXXXXX proveït de DNI XXXXXXXXX, email xxxxx@gmail.com d’ara endavant CLIENT, que actua en nom propi i també en representació de tots ells membres del mateix grup de viatge, amb les dades personals i de contacte que després es diran.

I de laltra banda, lentitat mercantil OFF TRAIL S.L. amb C.I.F.: B05408703 amb domicili social al Carrer Gaudí núm. 2 (1-3), 08329 Teià (Barcelona), que gira comercialment sota la marca registrada B4EXPERIENCE, d’ara endavant AGÈNCIA, que actua en nom propi i en qualitat d’organitzadora del viatge objecte d’aquest contracte, amb les dades identificatives que després es diran.

Es reconeixen mútuament plena capacitat per subscriure aquest CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT ia aquest efecte, formalitzen les següents

CLÀUSULES

OBJECTE DEL VIATGE COMBINAT.

I. Durada del viatge

Data i lloc d’inici: ________ a ___________ (previsió arribada __________)

Data i lloc de finalització: __________ a __________ (previsió sortida _________)

II. Identificació del viatge

Aquest contracte té per objecte un viatge combinat anomenat “_____________” que s’adjunta com a Annex 1

DADES IDENTIFICATIVES DE LES PARTS.

Agència de viatges organitzadora:

Off Trail S.L. marca B4EXPERIENCE

Domicili Carrer Gaudí núm. 2 (1-3), 08329 Teià (Barcelona).

C.I.F.: B05408703 Teléfono: +34 613037700 MÓVIL: +34 623229712 Correo electrónico: info@b4experience.com Persona de contacte: Xavier Esgleas.

Contractant principal:

Nom: _________

Relació de la resta de viatgers:


Domicili postal: C/ ___________ CP: ______, __________
C.I.F.: __________
Telèfon mòbil: ___________
Adreça de correu electrònic usuari contractant: ____________

El client accepta expressament que l’Agència cursi notificacions, als únics efectes de l’execució del viatge combinat contractat indistintament a qualsevol de les adreces postal, electrònica o telèfon (via whatsapp o missatge) indicats en aquest apartat, i totes són formes vàlides de comunicació amb aquest.

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE COMBINAT. DESCRIPCIÓ DEL VIATGE. – _______________.

Inclou al preu: __________

– Transport aeri: SEGONS PROGRAMA FINAL ENVIAT (Annex 1)

– Allotjaments: SEGONS PROGRAMA FINAL ENVIAT (Annex 1)

– Règim alimentari: SEGONS PROGRAMA FINAL ENVIAT (Annex 1)

– Trasllats interns: SEGONS PROGRAMA FINAL ENVIAT (Annex 1)

– Visites/Excursions: SEGONS PROGRAMA FINAL ENVIAT (Annex 1)

– Nombre mínim de persones exigit per a la realització del viatge: ___ persones

III. Preu del viatge

SEGONS programa Final per persona, impostos inclosos. Aquest preu queda parcialment abonat en aquest acte; DATA PAGAMENT FINAL, QUEDARÀ FIXADA EN DIT EMAIL. Pagament per mitjà de càrrec en targeta de crèdit/transferència, i la signatura de l’AGÈNCIA del present contracte serveix com a carta de pagament.

Condicions especials de pagament:

El client enviarà a l’acceptació d’aquest contracte un primer pagament del 30% (________€) al compte:

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX

BIC: XXXXXXXX

Titular: Off Trail S.L.

La resta del viatge ha de quedar totalment pagat com a mínim 30 dies abans de la sortida. Al mateix compte corrent.

IV. Sol·licituds especials del client (si n’hi ha).

(Minusvàlids, menors, malalts crítics)

L’usuari informa a l’Agència que cap dels viatgers té especials requeriments sanitaris, de medicació ni malalties cròniques, excepte ……………………………… L’usuari assumeix l’obligació de portar els corresponents medicaments o tractaments adequats i prescrits per les autoritats sanitàries, i l’últim informe mèdic que obri en poder seu. No hi ha cap garantia que als països i destinacions a visitar aquests medicaments o tractaments estiguin disponibles, com tampoc que les autoritats sanitàries d’aquestes destinacions els vulguin o puguin prescriure.

V. Condicions econòmiques especials de contractació. Modificació del preu del contracte.

Si hi ha, per exemple, pujades de carburants o altres. En tot cas:

El preu pactat es podrà incrementar fins a un 8% en els casos previstos a la Llei, article 158-1, és a dir:

a) Pujada del preu del transport de passatgers derivats del cost del combustible o d’altres fonts d’energia.

b) Pujada dels impostos que graven el contracte o les seves prestacions, o de les taxes sobre els serveis inclosos en el contracte, exigits per tercers i per les autoritats o estats corresponents, incloses les taxes, els impostos i els recàrrecs turístics mediambientals o d’un altre tipus, d’aterratge, d’embarcament, de desembarcament en llocs i aeroports

c) Variació dels tipus de canvi de la divisa aplicable al viatge combinat.

Si la variació del preu, per les causes indicades, supera el 8%, l’usuari podrà desistir del contracte en els termes indicats a l’article 159 de la Llei. L’usuari, una vegada rebut la notificació de variació del preu, podrà en els 5 dies següents desistir del contracte, sense cap penalització, sense dret a compensació, però amb dret que li siguin reintegrades la totalitat de les quantitats abonades en els 14 dies següents pel mateix mitjà de pagament pel qual abono els serveis.

La modificació del preu operarà a la baixa en els mateixos casos establerts per a la variació a l’alça.

VI. Incompliment contractual in situ. Faltes de conformitat (Article 161-2 de la Llei)

El CLIENT queda obligat a comunicar a l’AGÈNCIA, per escrit (EMAIL / WHATSAPP 24hrs) o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la constància, i com més aviat millor, qualsevol irregularitat o incompliment en l’execució del contracte que al seu parer s’hagi produït “in situ” per possibilitar que l’Agència adopti les mesures oportunes.

VII. Acord d’Alliberament

Les activitats previstes en aquest programa comporten riscos i perills intrínsecs a les mateixes que no sempre poden ser predictibles. L’AGÈNCIA no podrà gestionar certs riscos intrínsecs a l’activitat deguts a fenòmens meteorològics, nivològics (sèracs, esquerdes, cornises, allaus…), de mal funcionament de parts del material o d’altres relacionats amb qualsevol tipus de viatge o activitat a la natura. El CLIENT n’ha estat informat i els assumeix conjuntament amb la resta de l’equip aportat per l’AGÈNCIA.

A l’inici de la primera activitat presencial es realitzarà un briefing de seguretat per intentar reduir en la mesura que sigui possible tots aquests riscos, i perquè el CLIENT entengui i assumeixi els riscos intrínsecs que no puguin ser controlables.

Per garantir la gestió ràpida i eficaç de qualsevol rescat i/o despeses d’hospitalització durant les activitats descrites en aquest VIATGE. El CLIENT s’obliga a presentar a l’AGÈNCIA abans de l’inici del VIATGE una Assegurança Personal de Viatge i Assegurança d’Altura (Accident, Evacuació Mèdica i Rescat d’Emergència), imprescindible tenir-ne una.

VIII. Informació addicional

El CLIENT és informat en aquest acte de la situació social i política conflictiva i d’inseguretat que hi ha al país de destinació i de l’adreça electrònica oficial www.mae.es on es poden trobar les recomanacions oficials i informació addicional del Ministeri d’Afers Estrangers del Govern Espanyol. El client s’obliga a consultar aquesta pàgina web i accepta el risc que comporten aquestes situacions, i eximeix l’AGÈNCIA de la responsabilitat per les conseqüències negatives que es poden derivar d’aquestes circumstàncies.

S’informa el client respecte dels visats i la documentació exigida, així com en relació amb les exigències en matèria sanitària (certificacions i vacunes contra malalties) per a l’entrada legal al país.

El client està obligat a obtenir els passis, els visats, els passaports, els documents d’identitat, el llibre de família i la resta de documentació legal, administrativa o sanitària necessària per accedir a les destinacions contractades, sense que l’Agència sigui responsable de la seva no tramitació, sol·licitud o no obtenció.

L’Agència -i així ho reconeix el client- ha informat de tots aquests requisits i els terminis d’obtenció a l’usuari. Així: per al visat _____ termini de sol·licitud i obtenció aproximat de _____dies; vacunes VALIDAR ABANS DE LA SORTIDA. Tota la informació dels països de destinació es troba disponible a la pàgina WEB del Ministeri d’Afers Exteriors ia la del Ministeri deSanidad.

IX. Resolució, cancel·lació i dret de desistiment abans de l’inici del viatge (Article 160-1 de la Llei)

L’usuari final podrà desistir del viatge contractat, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, excepte les penalitzacions indicades, però haurà de satisfer a l’Agència en les quanties que a continuació s’indiquen un cop el viatge ha estat confirmat, en en cas de no arribar a fer-se per no arribar a les mínimes places necessàries, el client pot guardar el crèdit per a futurs viatges o demanar la devolució íntegra de la reserva.

Abonarà:

1.- Les despeses MÍNIMS de gestió de la reserva per persona, segons taula adjunta.

2.- Si escau, les despeses de cancel·lació de les reserves ja emeses. Si hi ha altres despeses ja emeses no reemborsables, aquestes tampoc no seran abonades i descomptades de l’import a abonar.

3.- El cost de cancel·lació de vols emesos és del 100% de limport.

4.- Per a terminis inferiors als descrits a la política de cancel·lació no s’abonarà l’import ja pagat.

SEGONS PROGRAMA

Pol. Cancel·lació 1 REEMBORSAMENT COMPLET 24H DESPRÉS DE LA COMPRA
Fins a 7 dies abans de lactivitat Reemborsament del 100% de limport abonat *S’apliquen 30€ de despeses de gestió
Fins a 5 dies abans de lactivitat Reemborsament del 50% de limport abonat
Pol. Cancel·lació 2 REEMBORSAMENT COMPLET 24H DESPRÉS DE LA COMPRA
Fins a 30 dies abans de lactivitat Reemborsament del 100% de limport abonat *S’apliquen 150€ de despeses de gestió
Fins a 20 dies abans de lactivitat Reembolsament del 50% de limport abonat
Pol. Cancel·lació 3 REEMBORSAMENT COMPLET 24H DESPRÉS DE LA COMPRA
Fins a 60 dies abans de lactivitat Reemborsament del 100% de limport abonat *S’apliquen 250€ de despeses de gestió
Fins a 45 dies abans de lactivitat Reembolsament del 50% de limport abonat
Pol. Cancelació 4 REEMBORSAMENT COMPLET 24H DESPRÉS DE LA COMPRA
Fins a 90 dies abans de lactivitat Reemborsament del 100% de limport abonat *S’apliquen 250€ de despeses de gestió
Fins a 60 dies abans de lactivitat Reembolsament del 50% de limport abonat
Pol. Cancelació 5 REEMBORSAMENT COMPLET 24H DESPRÉS DE LA COMPRA
Fins a 120 dies abans de lactivitat Reemborsament del 100% de limport abonat *S’apliquen 250€ de despeses de gestió
Fins a 90 dies abans de lactivitat Reembolsament del 50% de limport abonat

X. Possibilitat de posar-se en contacte amb l’organitzador i l’obligació de prestar assistència. Dades de la Societat Garante que cobreix la garantia de responsabilitat contractual i la garantia davant de la insolvència (Article 164 i 165 de la Llei)

El viatger podrà enviar missatges, consultes, peticions o queixes en relació amb l’execució del viatge combinat directament al minorista pels canals de comunicació següents:

Correu electrònic. info@b4experience.com

Telèfon: +34 613037700 MÓVIL: +34 623229712 (whatsapp) El detallista tramitarà aquests missatges a l’organitzador sense demora.

L’usuari és informat que la SOCIETAT GARANT que cobreix els riscos de responsabilitat contractual i garantia davant de la insolvència és MARKEL INSURANCE SE, sucursal a Espanya, CIF W27648981, Plaça Pablo Ruiz Picasso, núm. 1 Planta 35, Edifici Torre Picasso, 28020 Madrid. siniestros.spain@markel.com . Telèfon: 91 556 19 78 Fax: 91 556 27 74, Correu electrònic: atencionclientemarkel@gmail.com

Póliza Caución Markel 022S00280CAV

XI. Especialitats del viatge alternatiu.

El CLIENT és informat en aquest acte de les peculiars característiques del viatge alternatiu que adquireix, especialment de les circumstàncies climatològiques del país de destinació. El client accepta expressament les modificacions que es puguin produir in situ per circumstàncies climatològiques, de seguretat, ordres de les autoritats locals, per imposicions imprevistes dels proveïdors de la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l’AGÈNCIA, que notificarà als integrants del grup el sobrecost, si escau, que suposi aquesta modificació. En cap cas no s’acceptaran modificacions si hi ha un membre del grup que no l’accepti, ni quan la modificació pugui suposar risc material o personal extra als membres del grup.

XII. Declaració personal.

El CLIENT manifesta que ni ell ni la resta de persones que formen el grup en nom del qual subscriu aquest contracte pateix cap malaltia crònica, infecciosa, ni minusvalidesa psíquica o física que impedeixi el seguiment normal del desenvolupament del viatge ni que requereixi especials condicions de transport, assistència o mobilitat personal. De la mateixa manera, EL CLIENT manifesta que cap dels integrants del grup en nom dels que formalitza aquest contracte requereix condicions especials d’alimentació. Tots els integrants del grup han de ratificar aquesta declaració quan siguin requerits amb aquesta finalitat per l’AGÈNCIA.

XIII. Regulació de la relació contractual

El present contracte es regeix, a més de per la normativa legal (Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre, B.O.E. 27 de desembre de 2018), per les clàusules incloses en aquest document, i en l’ANNEX I “DOCU FINAL” que detalla el seu contingut definitiu, que signen ambdues parts i que signen ambdues parts i que signen ambdues parts.

L’Agència es reserva modificar les clàusules del contracte -sense perjudici de les compensacions corresponents segons l’article 159 de la Llei – abans de l’inici del viatge, a excepció del preu, en supòsits diferents dels previstos en aquest contracte. L’Agència podrà modificar les clàusules del contracte quan siguin insignificants, intranscendents i irrellevants quant a la finalitat del viatge combinat, sense estar obligada a satisfer cap compensació.

XIV. Cessió del Viatge Combinat (Article 157 de la Llei).

L’usuari podrà cedir el contracte de viatge combinat sempre que el cessionari reuneixi les condicions personals, sanitàries, passaport, absència de prohibicions de sortida del país o d’entrada a destinació, i legals necessàries per gaudir-ne. La cessió haurà de ser comunicada a l’Agència amb un mínim de 7 dies d’antelació a la sortida del viatge combinat. Cedent i cessionari del contracte de viatge combinat són solidàriament responsables davant de l’Agència del pagament del preu pactat. Si la cessió comportés costos addicions, l’Agència informarà de la quantia justificada a l’usuari i aquest i el cessionari estaran obligats a satisfer-los. Aquests costos addicionals tenen a tots els efectes la mateixa consideració legal que el preu del viatge combinat.

XV. Responsabilitats contractuals del Viatge Combinat.

D’acord amb l’article 152 de la Llei, l’Agència serà responsable dels errors imputables a aquesta deguts a defectes tècnics en la reserva dels serveis que integra el viatge combinat, llevat que siguin imputables al mateix usuari oa circumstàncies inevitables o imprevisibles.

L’organitzador i el detallista són els responsables de la correcta execució del viatge combinat i de tots els serveis que l’integren, de conformitat amb l’article 161 de la Llei i estan obligats a prestar assistència si el viatger es troba en dificultats, de conformitat amb l’article 163-2 de la Llei de defensa dels consumidors i usuaris.

De conformitat amb l’article 162 d’aquesta, el viatger té dret a una reducció del preu adequada per les faltes de conformitat del viatge combinat, llevat dels supòsits en què sigui imputable al mateix viatger. De la mateixa manera, tindrà dret a rebre una indemnització adequada per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat, sense demores indegudes, però no tindrà dret a aquesta indemnització en els casos següents, contemplats a la Llei:

– Que la manca de conformitat sigui imputable al mateix viatger.

– Que la manca de conformitat sigui imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable i

– Que la manca de conformitat sigui deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

En el cas de danys i perjudicis físics o corporals, o danys materials causats per negligència, imprudència o dol, la indemnització en cap cas no superarà una quantia equivalent al triple del preu del viatge combinat (Article 162-4 de la Llei9).

XVI.-Protecció de dades.

A la nostra AGÈNCIA tractem la informació que ens facilita per tal de realitzar la facturació dels serveis sol·licitats i complir amb les corresponents obligacions legals.

La base per al tractament és l’interès legítim de la nostra AGÈNCIA. Us informem que la vostra informació serà cedida a encarregats de tractaments per a la gestió comptable, fiscal o administrativa de l’empresa o degut a obligacions legals. Vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a l’AGÈNCIA estem tractant les seves dades personals, així com a exercir els seus drets com a interessat de cancel·lació, rectificació, desconnexió i altres de reconeguts per la Llei Orgànica de Protecció de Dades i normes de desenvolupament. Podeu obtenir més informació adreçant-vos a responsable del tractament de Dades:

OFF TRAIL, S.L. – CIF: B05408703- Tel: 613037700. email: info@b4experience.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, dictat pel PARLAMENT EUROPEU de 27 d’abril de 2016, informa a l’Usuari de l’existència de tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, la finalitat principal de les quals és la de prestar serveis en l’àmbit turístic i de les agències de viatges i sol·licitar i sol·licitar i i les agències de viatges i l’oferiment a l’usuari, les dades de la primera capa d’informació són les següents:

Responsable DELS FITXERS:

Finalitat:
La finalitat exclusiva que tindrà el tractament de les teves dades és:

 • La gestió, la prestació i l’execució dels serveis contractats o en relació amb els quals se sol·licite informació de qualsevol classe.
 • Difusió de serveis, fins i tot els prestats per tercers, dinterès per a lusuari, sempre que tinguin relació amb el Sector del Turisme i les Agències de Viatges.
 • Tractaments amb finalitats divulgatives de notícies, iniciatives, i informacions d’interès al Sector Turístic en general i sobre els serveis oferts, programats i organitzats per l’AGÈNCIA.

Legitimació de L’AGÈNCIA:

 • L’AGÈNCIA té un Interès legítim en la mesura que les dades de l’usuari són necessàries per a l’adequat compliment de les relacions contractuals i informatives que s’hi mantinguin.
 • Consentiment dels usuaris: per als tractaments de les dades relacionades amb l’enviament de comunicacions, documentació i informació sobre serveis contractats, difusió de serveis del vostre interès, informacions, enquestes sobre control de qualitat, grau de satisfacció i suggeriments sobre els serveis contractes i altres del seu interès relacionats amb el Turisme, els Viatges, Destinacions, Oci i la Cultura.
 • Necessitat de mantenir i executar les relacions contractuals: gestió dels nostres processos administratius, comptables, de reserves, administratius, enquestes de qualitat i satisfacció, realització destudis de mercat del Sector i les seves necessitats.

Destinataris de la informació:

 • Autoritats, Organismes públics, Defensa de la Competència, SEPBLAC o altres òrgans de l’Administració estatal, autonòmica, local i institucional, competents en l’ordenació, el control, el registre i la inspecció al Sector del Turisme.
 • Proveïdors de serveis turístics, i entre ells, transportistes, establiments hotelers, establiments de restauració.
 • Altres entitats que, com a conseqüència de la prestació d’un servei per l’AGÈNCIA a l’usuari, es vegin en la necessitat, per a la realització de les funcions i compromisos contractuals amb l’usuari, d’accedir a les dades de caràcter personal.

Transferències internacionals

Les dades podran ser utilitzades per fer transferències internacionals si és necessari en funció de les relacions comercials i contractuals mantingudes amb l’usuari.

La utilització de les dades se circumscriu en conseqüència al compliment de les obligacions i els drets assumits per AGÈNCIA i Usuari en virtut de les seves relacions comercials.

Drets del titular de les dades.

L’usuari té en tot cas els drets irrenunciables a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com exercir el dret de portabilitat i oblit, respectivament, en els casos previstos a la llei.

Informació addicional

L’Usuari pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la Pàgina Web de l’Agència de Protecció de Dades.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per l’AGÈNCIA i el compliment dels seus fins i obligacions contractuals amb l’usuari. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de complir i executar els compromisos

contractuals existents entre Usuari i Agència, com també la impossibilitat de rebre informació dels serveis, de manera personalitzada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L’Usuari que envia la informació a l’AGÈNCIA és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades incloses, i l’AGÈNCIA s’exonera de qualsevol responsabilitat al respecte. L’AGÈNCIA no es fa responsable en cap cas de la certesa, l’exactitud i la realitat de les dades aportades per l’Usuari. L’usuari és l’únic responsable dels danys derivats de l’aportació de dades personals inexactes o insuficients.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, l’actualitat, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades i comunicar-les a l’AGÈNCIA. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis i documents subministrats per l’AGÈNCIA per a l’adequat compliment de les relacions contractuals mantingudes entre tots dos i tramesa d’informació.

L’AGÈNCIA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació per no ser pròpia, ni elaborada ni d’autoria de l’AGÈNCIA.

S’exonera l’AGÈNCIA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada sempre que sigui procedent de fonts alienes a L’AGÈNCIA.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

NO aplica

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

XVII. SEGUR VOLUNTARI D’ASSISTÈNCIA. – El client és informat que l’AGÈNCIA emetrà el viatge sense incloure una pòlissa de cancel·lació, repatriació o accident, tret que estigui explícitament inclòs a l’ANNEX 1. En cas que vulgui una cotització de les mateixes se’l valorarà en funció del viatge.

XVIII. Documentació complementària que es lliura a lusuari. – Programa del viatge combinat email DOCU FINAL, Certificat de la Societat Garante Markel

Amb caràcter previ a la formalització del contracte l’usuari va rebre en suport durador la informació precontractual a què fa referència l’article 153 de la Llei i la informació normalitzada dels Annexos II del Reial Decret Llei 23/2018, de 21 de desembre.

El CLIENT declara expressament que ha llegit la totalitat de les presents clàusules, que les ha compreses i les accepta, signant aquest contracte en triplicat exemplar, i quedant un dels exemplars en poder seu.

En prova de conformitat, signa i accepta el present contracte via electrònica

EL CLIENT OFF TRAIL S.L.

Aquests termes han estat actualitzats per darrera vegada el 10 de desembre de 2022.

Base Legal dels Sortejos de B4Experience

Objecte, Dates i Àmbit

B4Experience, a través del vostre compte d’Instagram (https://www.instagram.com/b4experience_/ ) , a través de la seva web ( www.b4experience.com) , a través d’una Landing Page o per altres canals compartits amb altres empreses realitzarà sorteigs, especificant a el mateix el nom del sorteig en què podran participar tots els usuaris interessats majors dedat.

Nom de la promoció

B4Experience, et regala els premis especificats a cada sorteig, aquests premis poden ser productes físics, digitals o activitats/viatges presencials.

Mecànica i requisits de Participació.

Els participants hauran d’emplenar la informació i realitzar les accions que s’especifiquin al mateix sorteig:

– Independentment del canal de comunicació:

– Ser major d’edat

– Els sorteigs de productes digitals estan oberts a residents de qualsevol país.

– Els sorteigs de productes físics estan limitats a l’estat espanyol

– Els sorteigs d’activitats i viatges estan oberts a residents de qualsevol país, però no s’hi inclou en cap cas el trasllat fins al lloc on es realitzen.

– En sorteigs a través de Web i Landing Pages:

– Donar el correu electrònic de contacte

– Donar informació personal addicional (nom, adreça, preferències…) en cas que siguin sol·licitats

– Acceptar formar part de la base de dades de B4Experience

– Acceptar subscriure’s a la Newsletter

– En sorteigs a través d’Instagram i altres xarxes socials:

– Començar a seguir a la xarxa social on es realitza el sorteig a B4Experience

– Donar m’agrada a la publicació

– Comentar la publicació etiquetant 2 comptes (en cas que s’especifiqui al mateix sorteig)

Entre tots els participants del concurs se sortejaran els premis especificats al sorteig. Els guanyadors seran publicats a la pàgina del concurs i al compte oficial d’Instagram de B4Experience (https://www.instagram.com/b4experience_/ ). Als guanyadors se’ls

enviarà un missatge directe per Instagram o per email en funció de la informació que ens hagin facilitat per gaudir del Premi del Sorteig.

Lloc i durada de la promoció

Aquest sorteig tindrà validesa a nivell internacional o només a Espanya en funció del que especifica el primer apartat de Mecànica i requisits de Participació. Quedaran les dates d’inici i final del concurs estaran especificades de manera visible al concurs. En tots els casos aquestes seran des de les 0.00 hores del dia d’inici fins a les 24.00 hores del dia de finalització si no s’especifica el contrari al mateix sorteig. La data de publicació del guanyador/s serà sempre el dia posterior a la finalització del concurs a les 19:00 hores si no s’especifica al mateix Sorteig una altra data o hora.

Premi

El premi consistirà en el producte o servei especificat a la mateixa promoció del Sorteig. B4Experience, organitzador d´aquest concurs es posarà en contacte amb els guanyadors, per missatge

directe, a partir de l’endemà de la data de publicació dels guanyadors per comunicar-los que han obtingut el premi i donar-los les indicacions per bescanviar-lo.

En el termini de tres dies comptadors a partir de l’endemà de la comunicació de B4Experience, cadascun dels guanyadors haurà de respondre a B4Experience, confirmant el seu premi. En cas que algun dels guanyadors no conteste en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes daquest Concurs, o no vol o no podrà gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat.

El premi no serà bescanviable pel seu import en diners ni per cap altre premi.

Protecció de dades Personals

Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer el responsable del qual és B4Experience, que les utilitzarà per gestionar aquest Concurs promocional, per contactar amb els guanyadors i lliurar-los el premi i enviar-los comunicacions posteriors de B4Experience. Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, de protecció de dades personals i la seva normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la vostra informació personal. El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per correu electrònic a la següent adreça: info@b4experience.com , indicant a el missatge “Ref. Protecció de Dades”.
Normes de control i seguretat.

B4Experience, es reserva la facultat d’adoptar totes les mesures que siguin oportunes per evitar qualsevol conducta de què B4Experience, sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau d’aquesta promoció o en incompliment de les seves normes o en perjudici de altres participants, la primera i immediata conseqüència dels quals serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que hagués obtingut eventualment.

Està prohibit crear o tenir més d’un perfil d’Instagram o compte de correu electrònic per usuari. B4Experience, es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil dusuari dInstagram per part duna persona, la creació de perfils falsos o la usurpació didentitat. Així mateix, B4Experience es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Instagram, perquè adopti les mesures que corresponguin.

Igualment, B4Experience es reserva el dret d’emprendre qualsevol acció legal que li pogués correspondre. B4Experience, es reserva el dret a descarregar i excloure del concurs/sorteig qualsevol resposta enviada pels usuaris quan ho consideri oportú.

B4Experience, es reserva el dret d’excloure participacions que continguin elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat.

– B4Experience, no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la pàgina del concurs, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, errors de programari o maquinari ni per als possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, entregues o dades personals. En cas de produir-se problemes o incidències d’aquest tipus, B4Experience farà tot el que estigui a la mà per corregir-los com més aviat millor, però no pot assumir cap responsabilitat sobre això.

– B4Experience, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció.

– La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases íntegrament i el criteri interpretatiu de B4Experience, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de aquestes implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’aquesta, B4Experience, quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

– B4Experience, es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o el funcionament d’aquesta Promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per causa justa, sense que se’n pugui derivar cap responsabilitat. Tot i això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, altres mitjans.

B4Experience, farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns participants respecte d’altres.

– En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials daquesta promoció corresponen a B4Experience. La reproducció, distribució o transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

– No podran participar en aquesta promoció:

 1. a) Accionistes, directors i empleats de B4Experience,
 2. b) Les persones que siguin cònjuges, fills, pares i altres persones que visquin a costa de les persones indicades a la lletra anterior.
 3. c) Qualsevol persona que, en qualsevol títol, hagi participat en la preparació de la present promoció

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i incompliment de les presents bases es regeixen per la Legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resultarà de la interpretació o compliment de les presents bases, se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.